Finsko

Z skolavpohode.cz
 • Rozloha: 338 145 km2
 • Počet obyvatel: 5 145 000 (1997)
 • Hlavní město: Helsinki/Helsingfors
 • Státní zřízení: republika
 • Úřední jazyk: finština, švédština
 • Měna: 1 euro (EUR) = 100 centů
 • Nejvyšší bod: Haltiatunturi 1324 m. n. m.
 • Nejnižší bod: hladin moře 0 m. n. m.
 • HNP/obyv.: 23 240 USD (1996)
 • Náboženství: evangeličtí luteráni 87%, pravoslavní 1%, ateisté 12% *Očekávaná délka života při narození: 80,2 let (Ž), 72,8 let (M) (1995) *Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 0,5% (1991-1996)
 • Členství v mezinárodních organizacích: OSN, EU, OECD
 • Hospodářství: Rozvynutý průmyslově - zemědělský stát. Velké zdroje vodní energie. Ekologický způsob hospodaření.
 • Hlavní průmyslová odvětví: dřevozpracující, průmysl celulózy a papíru, hutnictví, strojírenství (hlavně stavba lodí), potravinářstký a textilní průmysl. Těžba zejména železné rudy, chrómu, mědi, niklu a kobaltu. *Nejdůležitější průmyslová střediska: Helsinki, Turku, Tampere, Lahti, Kuopio, Oulu. V zemědělství je v rozhodující míře zastoupeno lesní hospodářství a poté i živočišná výroba. Lesní kultury pokrývají až 3/4 rozlohy státu, orná půda pouze 8,5%. Chov skotu, prasat, ovcí, drůbeže a sobů. Pěstuje se ječmen, oves, pšenice, cukrová řepa a brambory. Rozšířená lodní (námořní i vnitrozemská jezerní) a letecká (vnitrostátní) doprava.

Základní fyzicko-geografické poměry:

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.