Engels Friedrich

Z skolavpohode.cz

Německý filosof a ekonom, vůdce revolučního proletariátu, spoluzakladatel marxismu a vědeckého socialismu. Vedoucí osobnost první i druhé Internacionály (mezinárodního sjednocení stran a spolků v rámci dělnického hnutí). Narodil se v pruském Barmenu. Spolu s Karlem Marxem formuloval základy dialektického materialismu i materialistického učení o dějinách a historickém poslání dělnické třídy, kritizoval reakčně mystické výroky Schellingovy. Pokusil se o materialistickou interpretaci výsledků vědeckého poznání 19. století. Na některá jeho zjednodušení a zploštění filosofických i ekonomických problémů navazoval dogmatický marxismus 20. století. Od roku 1850 žil dvacet let v anglickém Manchesteru, zemřel v Londýně.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.