Einstein Albert (2)

Z skolavpohode.cz

Americký teoretický fyzik německo-židovského původu, jednoznačně jeden z vůbec nejvýznamnějších fyziků 20. století, spoluzakladatel moderní fyziky. Po studiích ve Švýcarsku pracoval na patentovém úřadě v Bernu. V roce 1909 publikoval speciální teorii relativity, která zásadně změnila chápání hmoty, prostoru a času a patří k nejdůležitějším objevům moderní fyziky vůbec, o šest let později pak formuloval i obecnou teorii relativity, tedy zobecnění speciální teorie relativity. V letech 1911-1912 byl řádným profesorem na německé univerzitě v Praze, 1912 v Curychu, 1913 ředitelem 'Fyzikálního ústavu císaře Viléma'. Vycházel z fundamentální kritiky prostorových a časových představ, podnítil změnu vědeckého paradigmatu a celkovou změnu pohledu na realitu. Pomocí kvantové teorie vysvětlil mnohé jevy, např. fotoelektrický jev a luminiscenci (vyzařování látky). V roce 1933 byl donucen pro svůj židovský původ opustit Německo a až do své smrti působil ve Spojených státech na univerzitě v Princetonu, kde se (neúspěšně) pokoušel vytvořit jednotnou teorii pole, která by vysvětlovala působení gravitačních, elektromagnetických i jaderných sil. V roce 1939 spolu s dalšími vědci podepsal dopis americkému prezidentovi Franklinovi Delanovi Rooseveltovi (1882-1945), v němž upozorňovali na možnosti využití jaderné energie k vojenským účelům v Německu. To přispělo k zahájení amerického programu vývoje atomové bomby, kterého se však Einstein nezúčastnil. Po druhé světové válce se zapojil do hnutí za zákaz atomových zbraní. Laureát Nobelovy ceny pro rok 1921 za přínos v oblasti kvantové fyziky, zejména za objev fotoelektrického jevu.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.