Dvořáková Vladimíra

Z skolavpohode.cz

Česká politoložka a latinoamerikanistka. Narodila se v Karlových Varech. Vystudovala historii a ruštinu na filosofické fakultě 'Univerzity Karlovy' v letech 1976-81. V roce 1982 na téže fakultě získala titul PhDr., v roce 1987 obhájila v orientálním ústavu 'ČSAV' kandidátskou disertační práci. V letech 1981-90 pracovala v oddělení Latinské Ameriky orientálního ústavu 'ČSAV', v letech 1990-92 v kabinetu politologie ústavu státu a práva 'ČSAV', od roku 1994 působí na katedře politologie fakulty mezinárodních vztahů 'Vysoké školy ekonomické'. Zde se roku 1994 habilitovala. V letech 1987-90 byla členkou redakční rady časopisu 'Latinská Amerika: Dějiny a současnost', od roku 1994 pracovala jako výkonná redaktorka časopisu 'Politologická revue', od roku 1996 působí jako šéfredaktorka časopisu 'Současná Evropa a Česká republika'. Od roku 1994 je členkou výkonného výboru 'České společnosti pro politické vědy'. Zabývá se zejména problematikou revolucí, závislostí, nerovnoměrným vývojem, přechody k demokracii a komparativní politikou. Spolupracuje především s Jiřím Kuncem (1947) a s Miloslavem Ransdorfem (1953).

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.