Dobrovský Josef (2)

Z skolavpohode.cz

Český jazykovědec (bohemista, slavista, orientalista), literární a církevní historik světového významu. Zakladatel slavistiky a moderní jazykovědy. Vůdčí osobnost českého osvícenství a národního obrození. Narodil se v maďarských Ďarmotech. Od pozdější jungmannovské generace obrozenců se odlišoval skeptickým postojem k možnosti oživení češtiny. Po absolvování filosofie v Praze studoval rok teologii, v roce 1772 vstoupil do jezuitského řádu, po jeho zrušení byl roku 1786 vysvěcen knězem. Ve své vědecké činnosti se zabýval kritickými analýzami starých textů a památek. Za základ své kodifikace spisovné češtiny považoval rudolfínskou dobu. Psal sice německy a latinsky, ale cítil se býti Čechem. Zemřel v Brně.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.