Diderot Denis (1)

Z skolavpohode.cz

Francouzský osvícenský materialistický filosof, prozaik, dramatik, teoretik umění a výtvarný kritik, redaktor. Původně věřící křes»an, později zastánce deismu. Ve snaze vysvětlit původ vědomí vyslovil předpoklad o všeobecné citlivosti hmoty. Odmítal despotismus, hájil osvícenou konstituční monarchii. Byl břitkým stylistou a kritikem společenských a náboženských konvencí, jak lze vidět i z jeho próz. Zájem o společenské a morální tendence se projevuje i v jeho estetice. Významnou úlohu při šíření jeho osvícenských myšlenek mělo vydávání významné 28-svazkové 'Encyklopedie', do které přispívali i jiní významní myslitelé 18. století (např. d'Alembert, Condillac, Helvétius, Holbach, La Mettrie, Montesquieu, Rousseau, Turgot, Voltaire) a která zahrnovala soubor znalostí ze současné vědy, umění a techniky.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.