Dáma s kaméliemi (1)

Z skolavpohode.cz

Tento příběh nešťastné lásky sepsal autor podle skutečné události přesně tak, jak mu jej jeho hlavní aktér převyprávěl. Markéta Gautiérová, jedna z nejproslulejších vydržovaných dam v Paříži, se náhodně seznámí s Armandem Duvalem, mladíkem střední vrstvy, který žije z měsíční renty, kterou mu poskytuje jeho otec. Armand se do Markéty zamiluje. Zprvu svou lásku tají, protože si uvědomuje, že není schopný plně uspokojit její potřeby. Po čase se ale odváží Markétě vyznat lásku a je ochoten milovat ji i za podmínek, které určí ona. Markéta se do Armanda zamiluje tak opravdově a hluboce, jak u žen jejího druhu není zvykem, a proto se trápí, že musí kvůli penězům i nadále vykonávat svou práci.Navrhne Armandovi, aby spolu odjeli na venkov. Armand slepě uposlechne. Na venkově, kde si Markéta léčí svou těžkou tuberkulózu, spolu prožijí léto plné lásky, kdy Markéta patří pouze Armandovi. Ale docházejí jim peníze a Markéta tajně prodává své šperky a jiné cennosti. Armand se o tom dozví a raní to jeho ješitnost. Navíc za nimi přijede armandův otec a prosí syna, aby Markétu opustil a očistil se tak ve společnosti. Armand odmítá, a proto jde pan Duval tajně navštívit Markétu, aby jí naznačil, že jejich vztah Armandovi zničí budoucnost.Markéta pochopí a bez vysvětlení Armanda opustí. Vrátí se ke své dřívější činnosti. Armand se zhroutí, ale po čase se azčne své lásce mstít, čímž drásá srdce sobě i jí. Nešťastná Markéta se snaží Armandovi vše vysvětlit, ale on nechce nic slyšet. Markéta tedy odcestuje do Anglie a Armand se vydá na cestu kolem světa, aby na ni zapomněl. Během cesty obdrží Armand od Markéty dopis, ve kterém ho ze smrtelného lože žádá (měla tuberkulózu), aby se k ní vrátil a mohli se usmířit, než umře.Když se Armand konečně vrátí do vlsti, najde už po Markétě jen smutný deník napsaný v posledních dnech jejího života. V něm Markéta Armandovi objasňuje všechny své činy. Armand steskem a vyčerpáním těžce onemocní. Po dražbě Markétiných věcí se seznámí s autorem této knihy, který celý příběh sepíše.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.