Comte Isidor-Auguste-Marie-François-Xavier

Z skolavpohode.cz

Francouzský filosof a sociolog, subjektivní idealista, spoluzakladatel pozitivismu a sociologie, žák Saint-Simona. Soukromě učil matematiku. Formuloval tři etapy vývoje společnosti - teologickou (nadpřirozenou), metafyzickou (reálnou) a pozitivní (poznanou pozorováním a experimenty). Cílem jeho teoretického systému byla reforma lidského myšlení, a tím i společnosti, jejíž stav považoval za neuspokojivý. Usiloval o zvědečtění společenského poznání, které má dosáhnout stejné exaktnosti jako v přírodních vědách. Ve své klasifikaci věd považoval sociologii za jedinou společenskou vědu. Společenský vývoj musí být jednotou pořádku a pokroku. Společenská harmonie bude založena na myšlenkovém konsensu, kterého bude dosaženo díky novému vědeckému náboženství (předmětem jeho kultu je lidstvo).

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.