Chelčický Petr

Z skolavpohode.cz

Český náboženský a sociální reformátor, filosof, současník husitské revoluce. Originální myslitel, který podnítil vznik 'Jednoty bratrské'. Byl ideově spřízněn s husitskou představou nápravy církve a společnosti, zavrhoval však důsledně ozbrojený boj a jakékoli násilí. Ostře se vyjadřoval proti peněžnímu hospodářství, obchodu a životu ve městech. Za jedinou náležitou činnost křes»ana považoval zemědělství. Kritický pohled na tehdejší křes»anskou společnost těsně souvisí s radikálním odmítnutím konstantinismu. Přísně se držel "Nového zákona". Církev chápal jako sbor vyvolených ke spasení, odmítal tradiční středověké dělení společnosti na trojí lid. Vycházel z Husa, Štítného a Viklefa, ovlivnil Tolstého.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.