Caesar Gaius Iulius (1)

Z skolavpohode.cz

Významný starořímský politik, vojevůdce, spisovatel a řečník. Příslušník patricijského (urozeného) rodu Iuliů, příbuzensky a politicky spojen s populáry. Unikl proskripcím (postavení mimo zákon) od Lucia Cornelia Sully (138-78 př. n. l.), nebo» si jako pokračovatel politiky Gaia Maria (156-86 př. n. l.) získal popularitu u lidu. Sblížil se s Marcem Liciniem Crassem (115-53 př. n. l.), s jehož finanční podporou zahájil úřední kariéru. V roce 63 př. n. l. se stal nejvyšším pontifikem (knězem) a o rok později i prétorem (vojenským velitelem) v západní Hispánii. V roce 60 př. n. l. zorganizoval první triumvirát s Gnaem Pompeiem Magnem (106-48 př. n. l.) a Crassem, s jejichž podporou se stal roku 59 př. n. l. konzulem. V letech 58-50 př. n. l. působil v zaalpské Galii a po potlačení Vercingetorixova (zemřel 46 př. n. l.) povstání z roku 52 př. n. l. ji pacifikoval a proměnil v římskou provincii. Za Rýn do Galie vytlačil pronikající Germány. Po pádu triumvirátu se odmítl vzdát velení v Galii a rozpustit vojsko. Snaha o kompromis s Pompeiem ztroskotala. Údajně za slov "Alea iacta est" ("Kostky jsou vrženy") překročil v roce 49 př. n. l. říčku Rubico, oddělující předalpskou Galii od Itálie, a zahájil občanskou válku. Reorganizoval vojsko a zlepšil možnosti jeho manévrování v terénu. Poté vojensky ovládl Itálii a ještě ve stejném roce porazil stoupence Pompeia v Hispánii a po roce též u Farsálu v Řecku. V Alexandrii předal vládu egyptské královně Kleopatře VII. (69-30 př. n. l.), s níž byl kvůli svým panovnickým tendencím v milostném vztahu. Občanskou válku dokončil vítězstvími v Africe (46 př. n. l. u Thapsu a 45 př. n. l. v Hispánii u Mundy). Stal se diktátorem a ve prospěch říše provedl řadu administrativních, daňových a sociálních reforem. V roce 46 př. n. l. zavedl nový, tzv. "juliánský" kalendář. Jeho monarchistické sklony, ignorování republikánských institucí a neřímské pocty vedly k posílení opozice v senátu. V zájmu udržení republiky se stal obětí atentátu - byl zavražděn římským politikem Marcem Iuniem Brutem (85-42 př. n. l.).

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.