Cévní mozková příhoda

Z skolavpohode.cz
 • dojde při ní k ruptuře mozkové cévy (hemoragická CMP) nebo k jejímu uzávěru trombem nebo embolem (trombotická CMP) => přerušení krevního proudu - vázne okysličování. Do 4-5 min dochází ke změnám: nasává se voda do buněk a způsobuje jejich edém, který stlačuje mozkové cévy a ještě víc omezuje krevní průtok… smrt buněk.
 • Poruchy na opačné straně těla, než se nachází postižená oblast mozku. Klinický nález zahrnuje: stejnosranné oslabení končetin, obtížnou řeč, jednostrannou necitlivost, rozostřené vidění, bolest hlavy, závrať, úzkost, poruchy vědomí, přechodnou ischemickou ataku (TIA) nebo podezření na ni.
 • Přechodná mozková ischemie (TIA) ma stejné příčiny jako CMP a bývá varovným signálem CMP.
 • TIA se mohou vracet po dnech, týdnech, měsících či letech.

Okamžitá opatření

 1. zkontrolovat dýchací cesty, dýchání a oběh
 2. zajistit a udržovat volné dýchací cesty
 3. podávat kyslík dle předpisu, aby bylo zajištěno náležité okysličení.
 4. provést základní neurologická vyš. a po té každých 15-30 minut posuzovat neurologický stav pacienta, hodnotíme úroveň vědomí, motorické a senzorické funkce, obtíže s řečí a ochranné reflexy.
 5. každých 15 min. kontrolovat až do stabilizace základní životní funkce.
 6. pečlivě monitorovat intraarteriální krevní tlak, pokud lékař předepíše antihypertenziva (cílem je udržet u pacienta mírnou hypertenzi).
 7. snažit se přesně stanovit dobu nástupu příznaků.
 8. zajistit přístup do žíly a podle předpisu podávat tekutiny a elektrolyty.
 9. podle předpisu zahájit antikoagulační léčbu.
 10. připravit pacienta na ordinovaná diagnostická vyš. (tomografie, ultrazvuk).

NÁSLEDNÁ PÉČE

podávat předepsané léky; pravidelně kontrolovat zda se neobjevují příznaky plicní embolizace; naučit pacienta, jak si poradit s běžnými každodenními činnostmi; v případě potřeby zajistit odeslání do vhodného typu rehabilitačního zařízení; poučit pacienta i jeho rodinu o předepsaných lécích a eventuálních problémech; pomoct jim získat veškeré zdravotní pomůcky, které pacient potřebuje.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.