Buber Martin

Z skolavpohode.cz

Izraelský náboženský myslitel a spisovatel rakousko-židovského původu, filosof s existencialistickou orientací. Žil v Haliči, v Rakousku, v Německu a nakonec v Izraeli. Podařilo se mu zpřístupnit nežidovskému světu duchovní hodnoty židovství. Jeho rozsáhlé dílo se zabývá náboženskou filosofií a principy mezilidského dialogu, duchovním odkazem bible, chasidismem a židovskou mystikou. Buber kladl důraz na člověka, jehož podstata je obsažena ve společenství s druhými - odtud vyrostla i jeho "filosofie dialogu", která ukazuje zásadní rozdíl mezi vztahem já-ono a vztahem já-ty. Smysl je dán pouze v plnosti skutečné vzájemnosti. Vnitřní setkání člověka s člověkem je podle Bubera odleskem setkání člověka s Bohem. Poté, co byl nacisty donucen opustit univerzitu ve Frankfurtu, emigroval do Izraele, kde byl v letech 1937-1951 profesorem filosofie na hebrejské univerzitě v Jeruzalému.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.