Boris Godunov (2)

Z skolavpohode.cz

Drama-kronika námětově čerpající z národních dějin a rozkrývající v látce společenskou i individuální problematiku moci. Hra je komponována v chronologické posloupnosti obrazů z let 1598-1605. Začíná po smrti cara Fjodora, následníka Ivana Hrozného. Fjodorův poručník Boris Godunov se uvoluje po vypočítavém váhání nastoupit na uprázdněný trůn. Jeho svědomí tíží dávný zločin - nechal zavraždit Ivanova nejstaršího syna a dědice Dimitrije, aby si připravil cestu k vládě. Proti Borisovi povstává Otrepjev, vydávající se za Dimitrije. Borisova politika vyvolává rostoucí odpor. Uprostřed války Boris umírá a po jeho smrti se i poslední věrní poddávají Samozvanci. Lid shromážděný na Rudém náměstí vítá Dimitrijovo nástupnictví. Když se však stane svědkem krutého zavraždění Borisovy ženy a syna, odpovídá na výzvu k provolání slávy novému carovi výmluvným mlčením.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.