Bondy Egon

Z skolavpohode.cz

Český levicový filosof, básník a prozaik žijící a učící na Slovensku. Významný představitel undergroundu a totálního realismu, od roku 1967 v plném invalidním důchodu. Překladatel Christiana Morgensterna, Ericha Fromma a Mao Ce-tunga. Vystudoval filosofii a psychologii na filosofické fakultě Univerzity Karlovy (1961). V šedesátých letech inklinoval k maoismu a trockismu. Těžištěm jeho práce je ovšem ontologie - kritika kategorie ontologické substance a pokus o vypracování nesubstančního modelu v ontologii, pro který se stává důležitou kategorie samovzniku. Při těchto analýzách je charakteristické propojování problematiky ontologické a axiologické, jež jsou nazírány v komplementární jednotě. Základní pozicí, která je dodržována a stále jasněji propracována v celém díle, je ateistická dialektika, velmi úzce propojující prováděnou filosofickou analýzu s dialektickým a s historickým materialismem. Souvisí s jeho krajně levicovým politicko-společenským stanoviskem. Dospívá k hypotéze o ontologii bez veškerých determinací. V průběhu Bondyho celoživotní práce se východiska modifikovala, ale nebyla opuštěna. Systematický zájem o buddhistickou a čínskou filosofii vedl rovněž k zájmu o islámskou a křes»anskou teologii. Ateistické východisko umožňuje analyzovat ontologický i axiologický obsah těchto kategorií a poukázat na jejich obecnější význam. Postupně dospívá k přesnějšímu výkladu některých koncepcí indické a čínské filosofie a ukazuje jejich vnitřní souvislost s evropským myšlením. "Hmota i bůh jsou jen pojmy vzniklé na určitém vývojovém stádiu lidského poznání." Byl ovlivněn surrealismem a poetikou svého přítele Bohumila Hrabala. V roce 1981 obdržel 'Cenu Egona Hostovského'. Do roku 1991 publikoval pod vlastním jménem.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.