Bolzano Bernard

Z skolavpohode.cz

Německy píšící český matematik, logik, filosof, náboženský reformátor a sociálně-etický myslitel světového významu. Římsko-katolický kněz narozený v Praze rodičům italského a německého původu. V letech 1805-19 byl univerzitním profesorem náboženství (sesazen za nonkonformismus a osvícenský teologický racionalismus). Zkoumáním pravidel myšlení se stal předchůdcem moderní logiky, přispěl k základům matematické analýzy, upřesnil důležité pojmy z teorie funkcí a reálných čísel, ovlivnil německého matematika Georga Cantora (1845-1918). V ontologii byl inspirován Leibnizem (duše je jméno pro vládnoucí substanci v lidském těle). Ve stěžejní utopii vylíčil společnost, v níž vládne volnost a rovnost a jako nejvyšší mravní princip platí zájem obecného blaha. Proti německému i českému nacionalismu kladl spolupráci všech na obecně lidských úkolech. Ovlivnil empirismus rakouského filosofa Franze Brentana (1838-1917) a Husserlovu fenomenologii.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.