Bohatství forem a žánrů v českém národním obrození

Z skolavpohode.cz

1. fáze národního obrození - přípravná etapa (1770-1805)

Charakterizováno silným učeneckým zájmem o český jazyk. Tvorba se omezuje na okrajovou lidovou literaturu - knížky lidového čtení, kramářské písně, písmácká literatura atd. Velmi slabý rozvoj zaznamenává také duchovní literatura. Úroveň literatury odpovídá stávající úrovni jazyka, jelikož funkce češtiny byla omezena pouze na dorozumívací jazyk nižších společenských vrstev českého národa. Zbylé komunikační okruhy ovládla němčina, která z odborné literatury vytlačila latinu. Největším kulturním projevem byla věda. Byla založena Královská česká společnost nauk (1774). Pěstuje se historie, slovanská filologie a literární historie.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.