Blok Alexandr Alexandrovič

Z skolavpohode.cz

Ruský básník, dramatik a publicista. Spolu s Andrejem Bělým tvůrce ruského literárního symbolismu. V rané lyrice s kouzelně hudebním veršem a podmanivým podáním rozvíjel estetické ideály krásy, ztělesněné v nadčasové vizi tzv. "věčného ženství". Ve zralé tvorbě se zabýval aktuálními protiklady romantických iluzí s pragmatismem každodenního civilizačního dění, což vyústilo v tragické lyricko-epické básnické skladby, expresívně reflektující zpočátku vizi, posléze reálnou přítomnost historické katastrofy v době I. světové války a občanské války v Rusku. Psal též milostnou poezii a parafráze ruských a cikánských romancí. Zakladatel ruského symbolistického dramatu - do svých her a tragédií promítl symbolistickou dramatickou estetiku. Vynikl i jako literární kritik, autor publicistických dokumentů a zejména filosofický esejista, analyzující vztah intelektuála a dějin, intelektu a násilí. Pod vlivem revolučních událostí našel bližší vztah k životu ruského lidu a dospěl k názoru, že revoluce je nezbytná.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.