Biran François Pierre Gontier Maine de

Z skolavpohode.cz

Francouzský filosof a politik, stoupenec royalismu. Zpočátku pod vlivem senzualismu Locka a Condillaca, poté ovlivněn Fichteho voluntarismem. Ukazuje, že condillakovská psychologie nedovede vysvětlit podstatu vědomí. Člověk si uvědomuje sebe jako osobu teprve tehdy, když musí zdolávat odpor, který se staví proti jeho vůli. Jádrem lidské duše jsou volné akty, díky nimž je duše metodou sebepozorování poznatelná. Odlišením zvláštní sféry duševního života, tvořící přechod mezi vědomím a nevědomím, předjímal teorii podvědomí. Později stoupenec křes»anské mystiky všeobjímající lásky.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.