Berkeley George

Z skolavpohode.cz

Anglický filosof, teolog a esejista, významný představitel anglického empirismu. Učitel teologie, od roku 1734 biskup v rodném Irsku. Základ jeho filosofie vystihuje slavná teze "být je být vnímán", popírající absolutně platnou existenci (nemyslících) věcí. Aby vůbec něco začalo existovat, musí to být vnímáno námi, popřípadě Bohem jako poslední instancí. Berkeley opouští Lockem užívané rozlišení primárních a eskundárních kvalit a dospívá k náhledu, že to, co nazýváme světem, je jen myslící duch se svými idejemi. Vzájemné shody idejí různých lidí prožívané jako objektivní nutnost mají původ v Božím řádu, ve faktu, že Bůh spojuje ideje ve všech myslích. Berkeley výrazně ovlivnil vznik moderního idealismu, zejména subjektivního. Byl zavilým nepřítelem materialismu, existenci hmotného světa přijímal pouze ve formě představy.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.