Bentham Jeremy

Z skolavpohode.cz

Anglický právník, sociální myslitel a teoretik morálky, zakladatel etického utilitarismu, jemuž dal i jméno. Podle Benthama může být morálka matematicky vyčíslena jako souhrn radostí a utrpení vznikajících v důsledku jakéhokoli jednání. Je proto třeba hledat takové modely chování, které jsou schopny zajistit pro co nejvíce lidí to největší potěšení s co nejmenšími útrapami. Jako právník se pokoušel o zdokonalení trestního práva a vytvořil projekt vzorného vězení. Výrazně ovlivnil morální filosofii Johna Stuarta Milla. Zemřel v rodném Londýně.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.