Arbes Jakub

Z skolavpohode.cz

Český novinář, prozaik, kulturní historik a divadelní kritik. Autor sociálních románů a psychologických studií, tvůrce specificky českého fantaskního prozaického žánru, tzv. "romaneta". Agilní souputník májovců, žák Jana Nerudy. V letech 1867-77 odpovědný redaktor Národních listů (hlavního orgánu české politické opozice), 1876-79 dramaturg Prozatímního divadla. S Mikolášem Alšem (1852-1913) vydával v letech 1880-81 satirický časopis Šotek, který však zápasil s cenzurou a zanikl pro nedostatek finančních prostředků. Od roku 1868 byl často vyšetřován a souzen (hájil se sám), pobyt ve vězení v letech 1873-74 ho podnítil k literární činnosti. Psal především o Praze. Charakteristickými prvky Arbesovy tvorby jsou autobiografičnost, radikální sociální názor, racionalismus a filosofický determinismus. Hluboké společenské změny ve druhé polovině 19. století se pokusil zachytit v sociálních románech. Napsal řadu beletristických monografií o českých a evropských umělcích, ve kterých se soustředil na tajemství a psychologii umělecké tvorby. Ke konci života postupně ztrácel zrak a trpěl existenčními problémy. Zemřel v Praze.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.