Antonín Vondrejc

Z skolavpohode.cz

Jedná se o tragický příběh nadaného, mladého básníka, který nešťastnou shodou okolností sklízí neúspěchy a zklamání. Vondrejc je korektorem v jedné pražské redakci. Protože jeho existenční podmínky zde nejsou příliš utěšené, rozhodne se opustit Prahu a převzít funkci redaktora, která se mu nabízí v jeho bývalém působišti. Odjezd Vondrejcův zmaří jeho milenka sklepnice Anna skandálním pokusem o sebevraždu a připoutá jej k sobě navždy. Po čase si básník navykne, který žije s židovkou Annou ve společné domácnosti, chodit ve svém kabátě z ostudy šitém. Pak stíhá Vondrejce rána za ranou. Přislíbené stipendium za jeho básně je odvoláno pro pohoršení budící poměry, ve kterých žije. Hned nato následuje propuštění z redakce a týž den se přihlásí po prvé básníkova vážná choroba, jež se později ukáže nemocí smrtelnou. Za básníkovy nemoci se Anně narodí dceruška. Z počátku je dítě Vondrejcovi lhostejné, později si je však zamiluje a jemu kvůli přistoupí na sňatek s Annou. Ještě víc než utrpení tělesné trápí Vondrejce vědomí, že po dobu své nemoci musí přijímat Anniny peníze, které si vydělává jako sklepnice. Několik dní po sňatku básník skoná. A jako by míra příkoří, na které byl jeho život tak bohatý, měla být ještě po jeho smrti dovršena, dostává se jeho mrtvola do anatomického ústavu, kde slouží při pitvě jako učební materiál.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.