Adler Alfred

Z skolavpohode.cz

Rakouský psychiatr a psycholog. Zakladatel individuální psychologie, jednoho z hlavních směrů hlubinné psychologie. Zprvu se věnoval očím, později se ovšem zaměřil na mentální poruchy a začlenil se mezi psychoanalytiky. Odmítal jednostrannou determinaci lidské psychiky sexuálními pudy svého učitele Sigmunda Freuda, přesto však od něho přejal koncepci nevědomí. Kladl důraz na sociální vztahy - studoval společenský cit (potřebu jedince začlenit se do společnosti) a touhu člověka po moci (potřebu sebeuplatnění, sebeprosazování). Vytvořil vlastní koncept pocitu, respektive komplexu méněcennosti. Od roku 1932 přednášel ve Spojených státech. Dva roky poté zavřela rakouská vláda jeho kliniku.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.