Žeromski Stefan

Z skolavpohode.cz

Polský prozaik, dramatik a publicista. Jeho povídky a romány s výraznými modernistickými prvky ovlivnily další vývoj polské prózy. Tématicky se soustředil na úlohu inteligence v neutěšených novodobých dějinách Polska. Hledal odpovědi na palčivé otázky minulosti (zachytil neúspěšné lednové povstání (1863-4) i bolestné počátky samostatného Polska po I. světové válce), ve zfilmovaném románu zobrazil období napoleonských válek (1807-1815) v Polsku. V historických prózách spojil romantické prvky s přesným pozitivistickým zaznamenáním faktů. V období mezi světovými válkami se Žeromski postavil na stranu revolučního dělnického hnutí.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.