Štoll Ladislav

Z skolavpohode.cz

Český literární kritik, teoretik a kulturně-politický publicista. Po roce 1952 působil ve vysokých funkcích ve vládních i kulturních institucích - byl ministrem vysokých škol, ministrem školství, ministrem kultury a dlouholetým ředitelem literárního ústavu 'Československé akademie věd'. Neblaze proslul studií, v níž hanebně zvulgarizoval vývojové procesy moderní české poezie a položil základy k ideologicky okleštěnému pohledu na literaturu. V šedesátých letech hájil pozice dogmatického marxismu proti snahám oživit strukturalistickou metodu v literární vědě.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.