Řehoř I. Veliký

Z skolavpohode.cz

Římský papež od roku 590. Byl významným diplomatem a znalcem práva. Položil základ pozdějšího církevního státu. Kolem roku 572 se stal městským prefektem v Římě. Zděděný palác přeměnil na klášter a odvrátil se od světského života. V roce 579 přijal místo papežského nuncia v Konstantinopoli. Jako papež povznesl papežskou moc a autoritu. Zakládal kláštery, přispěl k rozšíření křes»anství do Anglie a Irska, reformoval kult (přičítá se mu zavedení gregoriánského chorálu). Jako první hlava církve se věnoval (ve svých dopisech) sociálním otázkám. Patřil k nejčtenějším církevním spisovatelům středověku (viz též patristika). Byl svatořečen.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.