Řehák František

Z skolavpohode.cz

Český lékař-chirurg. Autor více než 200 vědeckých článků v domácím i zahraničním odborném tisku, dvou monografií o chirurgii plic a skript k výuce vysokoškolských studentů. Vystudoval Univerzitu Karlovu (1951). Byl emeritním přednostou chirurgické kliniky a prezidentem 'Čs. chirurgické společnosti' (1990-2). Mezi jeho zájmy patří mj. literatura, hudba a divadlo.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.