Řecké báje a pověsti

Z skolavpohode.cz

Prométheus

Prométheus byl potomkem posledních Titanů a cítil se na zemi velmi osaměle. Proto stvořil z hlíny první lidi a bohyně Athéna jim vdechla do neživého těla ducha. Prométheus je učil všemu, co znal, odhalil lidem umění a lidé se všemu horlivě učili. Jediné, na co zapomněl bylo, jak správně uctívat bohy. Diovi se to přirozeně nelíbilo, a tak rozkázal, aby lidem řekl, že mají něco obětovat. Prométheus přislíbil, ale Zeus si měl vybrat mezi kostmi obalenými v tuku a masem zabaleným v kůži, co budou lide obětovat. Zeus zvolil tuk s kostmi. Prométheova smělost ho však velice rozhněvala, a tak vzal lidem oheň. Prométheus ani teď nenechal lidi na pospas a z Diova chrámu jim oheň přinesl. Zeus tedy rozkázal bohům, aby stvořili krásnou dívku Pandoru. Dal ji do rukou zlatou schránku a poslal ji za Prométheovým bratrem. Ten ji vřele přijel a požádal ji, aby odklopila víko. Vtom vylétly všechny nemoci, strasti a bída. Zlost začala zužovat cely svět a Diův hněv padl na Prométhea. Nechal ho přikovat na skálu, kam denně přilétá orel, který mu rve játra z těla. Po dlouhém trápení ho konečně osvobodil Herakles, ale Prométheus musí navěky nosit prsten s kamenem z oné skaly, a tak je stale k tomu místu připoután.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.