Čáda František

Z skolavpohode.cz

Český filosof, psycholog a pedagog (pedopsycholog). Profesor na Univerzitě Karlově v Praze. Jeden ze zakladatelů speciální pedagogiky v českých zemích, autor prvních českých prací z oboru psychologie dítěte. Zabýval se zejména studiem dětské řeči a kresby, teorií a organizační činností v oblasti péče o postiženou mládež. Osobním vyznáním teista, ve filosofii stoupenec pozitivismu, gnoseologického relativismu (poznání je podmíněné) a probabilismu (lidské poznání může dosáhnout pouze určité míry pravděpodobnosti, nikoli jistoty). Spoluzakladatel 'České mysli'. Svými překlady i samostatnými studiemi přispěl k poznání antické filosofie (zejména Platóna) v českém prostředí.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.